Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande inkomstbeskattning av privatbostadsföretags försäljning av solcellsel.