Skatterättsnämnden har gett förhandsbesked gällande arbetsgivare som förser anställda med förmånscykel mot bruttolöneavdrag som tillhandahållande av tjänster mot ersättning.