Skatteverket har publicerat föreskrifter gällande vissa skattefria och skattepliktiga förmåner för år 2024.