Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om den s.k. utomståenderegeln när delägare och de utomstående ägarna inte haft samtidigt ägande.