Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att två ansökningar om förhandsbesked inte borde ha prövats av Skatterättsnämnden och har därför undanröjt förhandsbeskeden.