Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring vilken verksamhet företag registreras att bedriva i beskattningsdatabasen i samband med företagsregistrering.