Tillväxtverkets undersökning bland mindre företag visar att lagar och regler fortsätter att påverka tillväxt och konkurrenskraft, men även att färre upplever lagar och regler som ett  tillväxthinder.