Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande när säljaren anses ha ett fast etableringsställe här i landet när avropslagret finns i Sverige.