Skatteverket har publicerat föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024 som träder i kraft den 1 september 2023.