Tillväxtverket har mottagit den första rapporten med rekommendationer för de nio myndigheter som ingår i uppdraget kring två av regeringens fem förenklingspolitiska mål.