Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv vilket bland annat innebär nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar.