Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2022.