Revisorsinspektionen rapporterar att andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 % sedan början av år 2019 har samtidigt har de revisorer över 60 år minskat från 19 till 17 %.