Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sökande till yrkeshögskola ökade med 6 % under 2023. Utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning var totalt sett störst.