Arbetsförmedlingens rapport om äldres arbetsmarknad visar att 174 000 fler i åldern 55+ jobbar jämfört med för tio år sedan. Dock finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.