Finansinspektionen (FI) inrättar ett nytt verksamhetsområde som fokuserar på betalningar och beredskap med uppdrag att ansvara för tillsynen av bland annat betalningsrisker och krypto.