Regeringen har beslutat om en femte extra ändringsbudget för att stärka Sverige med mer medel till Sveriges militära försvar och tillfällig ekonomisk kompensation till svenska hushåll för höga elpriser.