Regeringen presenterar i vårändringsbudgeten fem åtgärder inom miljöområdet för att stärka motståndskraft och leda klimatomställningen, bland dessa ökat anslag till klimatbonusbilar.