Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer att omkring 2 procent av de totala utbetalningarna från de statliga välfärdssystemen var felaktiga under 2021.