Skatteverkets provvärdering inför nästa års fastighetstaxering av småhus är klar. Uppgifterna är fortfarande preliminära men visar på höjda taxeringsvärden med i genomsnitt 30 procent.