Skatteverket har öppnat e-tjänsten för fastighetstaxeringen. Den 1 november 2022 är sista dagen att deklarera. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden.