Skatteverket har publicerat allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2023 års särskilda fastighetstaxering.