Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.