Skatteverket har förtydligat begreppet plats i definitionen av fast driftställe för ett utländskt företag som bedriver affärsverksamhet från en stadigvarande plats i Sverige.