Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en minskning med 14,2 procent i antal sjukdagar per anställd under kvartal 2 år 2022 jämfört med kvartal 2 år 2021.