Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %.