Större företag är från och med den 1 mars 2022 blir skyldiga att rapportera till Bolagsverket vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Uppgifterna blir sedan offentliga.