Skatteverket har uppdaterat förutsättningarna för när en faktura ska innehålla en särskild uppgift som förklarar varför mervärdesskatt inte har debiterats.