Skatteverkets vägledning om vem som kan få samt särskilda villkor för F-skuldsanering vid tidigare bedriven näringsverksamhet är uppdaterat utifrån lagändringar gällande från och med den 1 augusti 2022.