Riksdagen antog regeringens lagförslag om en tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion som innebär att intäkter på över 1 957 kr/MWh under perioden mars-juni 2023 beskattas med 90 procent.