Riksdagen har godkänt den ändringsbudget som regeringen har lagt fram med anledning av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.