Statistikmyndigheten (SCB) visar att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier genom överskott på 66 Mdkr i offentlig förvaltnings finansiella sparande och konsoliderad bruttoskuld på 1 965 Mdkr.