EU har fattat beslut om  att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen omfattar bland annat risker med ny teknik, exempelvis artificiell intelligens.