Försäkringskassan ger EU‑medborgare möjlighet att använda utländska e‑legitimationer för att identifiera sig på Försäkrings­kassan i e‑tjänsten Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige.