Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat taxonomiutkast inför kommande krav på enhetligt e-format för hållbarhetsrapporter.