Skatteverket har uppdaterat vägledningen gällande undantag från skatteplikt för en utbildningstjänst som tillhandahålls av eller är erkänd av det allmänna.