Skatteverket har publicerat skattetabeller att användas vid beräkning av engångsskatt för år 2024.