Skatteverket har publicerat gränsvärdena för engångsskatt.