Skatteverket har publicerar förordning  (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024