Skatteverkets rättsliga bedömning av godkännande som registrerad avsändare för energiskatt vid fusion av aktiebolag.