Energimyndigheten bedömer att det är ett ansträngt men stabilt läge för elförsörjningen i Sverige med fortsatt förhöjd risk för störningar in i år 2023.