Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om användning av kapacitetsavgift för finansiering av elstöd  till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4.