Skatteverket har förtydligat hur fördelning av elstöd som avser både privat elförbrukning och elförbrukning i näringsverksamheten ska göras.