Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande förutsättningar för stöd till näringsidkare och juridiska personer efter en justering i grundmodellen med ett ersättningstak.