Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.