Skatterättsnämnden har publicerat förhandsbesked angående  enskild näringsidkare som erhållit elstöd som omfattar både privat elförbrukning och elförbrukning i näringsverksamheten.