Försäkringskassan (FK) beräknar att elstöd #2 till privatpersoner för perioden november och december 2022 ska vara utbetalat till de allra flesta senast den 9 juni.