Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om elstöd till konsumenter för nov–dec 2022 som medför att elstöd enbart lämnas för elförbrukning som avser konsumentändamål.