Energimarknadsinspektionen (Ei) med samarbetsorganisationen NordREG rapporterar att svenska elkunder oftare jämför elavtal, har bättre koll på sina avtalsvillkor och är mer digitala än för fyra år sedan.