Finansdepartementet bedömer att svensk ekonomi är i en lågkonjunktur som håller i sig till 2025 även om inflationen är avtagande. Detta då det fortfarande är höga priser och räntor.